Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

ข่าวด่วน ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

พร้อมกำหนดการและแบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
กรุณาส่งแบบตอบรับ ให้กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Fax : 0 2628 6021 หรือ 0 2281 1753 หรือ E-Mail : [email protected]
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โทร. 0 2281 9264 หรือ 0 2281 1753
Download เอกสาร

– ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

– กำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

– แบบตอบรับเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

ที่มา เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 ธันวาคม 2560